Pomoc Ukrainie

Vasco pomagało ofiarom wojny w Ukrainie

Mieszkańcy Ukrainy zostali postawieni w obliczu niewyobrażalnej tragedii: musieli opuścić swoje domy, uciekając przed groźbą rosyjskiej agresji wojskowej. Dlatego od początku kryzysu wielu z nas zadawało sobie pytanie: jak pomóc Ukrainie?

Od stworzenia specjalistycznego zespołu paramedycznego po wypożyczenie elektronicznych tłumaczy fundacjom - jako Vasco jesteśmy dumni, że daliśmy przykład jak pomagać ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Wojna to piekło. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ukraińscy uchodźcy poczuli ciepło i bezpieczeństwo domów, które musieli opuścić. Dlatego właśnie podejmowaliśmy różne działania, aby pomóc im poczuć się jak u siebie w domu.

Oto jak pomogliśmy w Ukrainie

Działania na rzecz Ukrainy

Na samym początku wojny w Ukrainie udostępniliśmy bezpłatnie nasze elektroniczne translatory. Przede wszystkim szpitalom i organizacjom najbardziej potrzebującym tłumacza języka ukraińskiego.

Wypożyczyliśmy blisko 500 urządzeń Vasco Translator dla ponad 200 organizacji z Polski, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji i Portugalii. Umożliwiły one tłumaczenie głosu, zdjęć, tekstu z języka ukraińskiego oraz na niego.

Co więcej, urządzenia Vasco Translator zostały wykorzystane przez 12 dużych szpitali w Polsce.

Nasze tłumacze pomagały również w świetlicach dla dzieci i organizacjach pozarządowych, które na różne sposoby pomagały uchodźcom. Oprócz pomocy medycznej organizowały one warsztaty, zajęcia sportowe i kulturalne.

Współpraca z organizacjami i fundacjami pomagającymi uchodźcom

Aby pomóc Ukrainie, współpracowaliśmy z różnymi organizacjami z całej Europy, które zajmowały się pomocą dla uchodźców.

Między innymi, zawiązaliśmy współpracę z Oświęcimskim Instytutem Praw Człowieka. Jest to organizacja, która stara się upowszechniać i podkreślać znaczenie ideii praw człowieka. Stara się przy tym mobilizować państwa, społeczeństwa i międzynarodową opinię publiczną do walki o przestrzeganie owych praw.

Fundacja otrzymała 25 urządzeń Vasco Translator M3, które były wykorzystywane jesienią 2022 roku.

Kolejną z grup, którą wsparliśmy, była Fundacja Ocalenie.

Jej celem jest pomoc uchodźcom w budowaniu nowego życia w Polsce poprzez wspieranie ich podczas integracji i indywidualnego rozwoju.

Fundacja Ocalenie potrzebowała tłumaczy języka ukraińskiego i dlatego otrzymała trzy urządzenia Vasco. Dzięki temu mogła jeszcze skuteczniej komunikować się z ofiarami wojny w Ukrainie.

Współpracowaliśmy również z Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület. To organizacją non-profit, której głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Budapesztu. Ponadto nasze tłumacze wspierali Fundația Inocenți București, rumuńską organizację non-profit świadczącą różne formy pomocy dzieciom.

Również Hiszpański Czerwony Krzyż otrzymał nasze urządzenia tłumaczące.

Wreszcie współpracowaliśmy z różnymi szpitalami, takimi jak Východoslovenský onkologický ústav (Wschodniosłowacki Instytut Onkologii) z Koszyc na Słowacji, oraz jednostkami administracyjnymi, takimi jak Starostwo Powiatowe, również z Koszyc.

Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Kilka dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie stworzyliśmy i prowadziliśmy grupę na Facebooku, która pomagała uchodźcom znaleźć pracę i zakwaterowanie w Polsce.

Każdy z nas pomagał też indywidualnie osobom uciekającym przed rosyjską agresją.

Udzielaliśmy ukraińskim uchodźcom schronienia we własnych domach, a także organizowaliśmy zbiórki pieniędzy i oferowaliśmy transport z granicy polsko-ukraińskiej.

PMM Vasco Emergency Team

Wspólnie z Polską Misją Medyczną planowaliśmy utworzenie PMM Vasco Emergency Team. Miała być to grupa ratownicza, której celem jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych na całym świecie.

Wybuch wojny przyspieszył powstanie zespołu. W pierwszej kolejności PMM Vasco Emergency Team skupił się na pomocy ludziom, którzy uciekali przed wojną w Ukrainie.

Ponadto, aby wspomóc działalność PMM Vasco Emergency Team, zdecydowaliśmy, że z każdego tłumacza sprzedanego w US przekazujemy 10$ zysku na wsparcie Zespołu..

Współpraca ze szpitalem w Drohobyczu w Ukrainie

Współpracujemy również ze szpitalem w Drohobyczu dostarczając sprzęt medyczny, leki, łóżka szpitalne i inne potrzebne wyposażenie.

Dostarczyliśmy łącznie ponad 20 ton sprzętu (materace, wózki, nosze i inne), leki oraz żywność o łącznej wartości ponad 2 mln zł.

Aby wspomóc personel medyczny ze szpitala w Drohobyczu, PMM Vasco Emergency Team przekazał placówce również nowoczesny ambulans polowy.

Pomagajmy Ukrainie każdego dnia i dzielmy się dobrem. Ono powróci!