Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Polska
UE

Bierzemy udział w programie Go to Brand

Vasco Electronics zostało zakwalifikowane do programu Go to Brand i realizuje w jego ramach 2 projekty, dofinansowane z funduszy europejskich.

Pierwszy projekt nazywa się „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej VASCO Electronics”, a drugi nosi nazwę „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej Vasco Electronics Sp. z o.o. Sp.k.a.”.

Są to projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele projektów Go to Brand

Celem obu projektów jest wzrost konkurencyjności firmy VASCO ELECTRONICS poprzez realizację internacjonalizację działalności tj. promocję marki i oferty firmy wśród potencjalnych klientów, zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.

Planowane efekty:

 • zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych firmy VASCO ELECTRONICS na rynkach zagranicznych;
 • nawiązanie współpracy z zagranicznymi klientami, rozbudowa sieci sprzedażowej i serwisowej;
 • dalszy rozwój produktu dzięki konieczności dostosowania się do specyficznych wymagań rynków zagranicznych;
 • wzrost eksportu dzięki nawiązaniu współpracy z klientami zagranicznymi;
 • zwiększenie rozpoznawalności poprzez działania PR;
 • wzrost sprzedaży poprzez zwiększoną rozpoznawalność marki we wszystkich sklepach online Vasco Electronics

Wartość projektów Go to Brand

Poniżej przedstawiamy wartość obu projektów, wraz z określonym wkładem funduszy europejskich.

 • Projekt „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej VASCO Electronics”
  Wartość projektu: 563 200.00 PLN
  Wkład funduszy europejskich: 422 400.00 PLN
 • Projekt „Promocja oraz internacjonalizacja oferty produktowej Vasco Electronics Sp. z o.o. Sp.k.a.”
  Wartość projektu: 578 300.00 PLN
  Wkład funduszy europejskich: 346 980.00 PLN

Czym jest Go to Brand

Go to Brand to program wspierający promocję marek produktowych (wyrobów i usług), które wykazują potencjał, by stać się rozpoznawalne na zagranicznych rynkach. Korzystać z funduszy w ramach programu Go to Brand mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, potencjalny beneficjent musi być zarejestrowany w Polsce i działać w branżach o wysokiej konkurencyjności oraz innowacyjności. Taka firma musi być również zlokalizowana w województwie innym, niż mazowieckie.

Otrzymane fundusze można wykorzystać m.in. na sfinansowanie udziału w wydarzeniach zagranicznych lub zakupienie usług konsultanta, który będzie doradzał w kwestii promocji firmy.

Podmiotem odpowiedzialnym za program jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.