PMM Vasco Emergency Team

Początki PMM Vasco Emergency Team

W marcu 2022 połączyliśmy siły z Polską Misją Medyczną, aby wspólnie pomagać ofiarom kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych. PMM Vasco Emergency Team jest zespołem szybkiego reagowania, którego celem jest niesienie pomocy w ciągu 24 do 48 godzin od zdarzenia.

Polska Misja Medyczna pomaga ludziom na całym świecie już od 23 lat. Idea ta jest nam bardzo bliska. My, jako Vasco, pomagamy ludziom na całym świecie w przełamaniu barier językowych.

Co ważniejsze, Maciej Góralski, nasz CEO, jest wykształconym ratownikiem medycznym z dużym doświadczeniem. Chciałby on dalej pomagać potrzebującym, dlatego Vasco połączyło siły z Polską Misją Medyczną.

Nasze cele

Tak Maciej opisuje początki i cele zespołu:

"Vasco pomoże zespołowi od strony organizacji i planowania akcji ratunkowych. Dostarczymy też niezbędny sprzęt i leki. Będziemy promować akcje Zespołu lokalnie i globalnie m.in. poprzez zbieranie funduszy. Chcemy też finansować szkolenia, zarówno w ramach doskonalenia zawodowego, jak i te dotyczące zasad bezpieczeństwa misji, zagrożeń biologicznych i terrorystycznych, a także szkolenia wybranych aspektów medycyny ratunkowej, tropikalnej i medycyny podróży.”

Czym jest PMM Vasco Emergency Team?

Jest to zespół szybkiego reagowania, którego celem jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych w miejscach, gdzie władze nie są w stanie szybko podjąć akcji.

PMM Vasco Emergency Team składa się z profesjonalnie wyszkolonych ratowników. Mają oni dostęp do własnego sprzętu i zaopatrzenia. Personel bierze udział w szkoleniach zarówno w kwestiach medycznych, jak i niemedycznych. Ma to zapewnić odpowiedni rozwój umiejętności potrzebnych do pracy w Zespole.

Co więcej, PMM Vasco Emergency Team jest w trakcie akredytacji Światowej Organizacji Zdrowia.

Działanie zespołu

Wspólnie z Polską Misją Medyczną dążymy do zachowania otwartych umysłów i serc oraz do ciągłego znajdowania nowych sposobów niesienia pomocy. To właśnie dlatego powołaliśmy PMM Vasco Emergency Team. Chcemy, aby nasza misja poniosła się jeszcze dalej.

Szkolenia Zespołu są finansowane przez nas, Vasco. Polska Misja Medyczna wnosi do Zespołu swoje wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu będzie on mógł jak najlepiej przygotować się do swoich misji.

Poza wymienionymi wcześniej celami Zespół będzie miał możliwość pomagać szybko i doraźnie, tam gdzie lokalne władze nie mogą. PMM Vasco Emergency organizuje również szkolenia dla kadr medycznych w Ukrainie, Jordanii i Iraku.

Naszym celem jest stworzenie Zespołu, który składa się z pozytywnych, zmotywowanych i otwartych ludzi, którzy chcą pomagać innym. Głęboko wierzymy, że razem możemy nieść pomoc szybko i skutecznie.