PMM Vasco Emergency Team

Początki PMM Vasco Emergency Team

W marcu 2022 połączyliśmy siły z Polską Misją Medyczną, aby wspólnie pomagać ofiarom kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych. PMM Vasco Emergency Team jest zespołem szybkiego reagowania, którego celem jest niesienie pomocy w ciągu 24 do 48 godzin od tragedii.

Polska Misja Medyczna pomaga ludziom na całym świecie już od 23 lat. Idea ta jest nam bardzo bliska. My, jako Vasco Electronics, pomagamy ludziom na całym świecie w przełamaniu barier językowych.

Co ważniejsze, Maciej Góralski, nasz CEO, jest wykształconym ratownikiem medycznym z dużym doświadczeniem. Chciałby on dalej pomagać potrzebującym.

Nasze cele

Tak Maciej opisuje początki i cele zespołu:

"Vasco Electronics pomoże zespołowi od strony organizacji i planowania akcji ratunkowych. Dostarczymy też niezbędny sprzęt i leki. Będziemy promować akcje Zespołu lokalnie i globalnie m.in. poprzez zbieranie funduszy. Chcemy też finansować szkolenia, zarówno w ramach doskonalenia zawodowego, jak i te dotyczące zasad bezpieczeństwa misji, zagrożeń biologicznych i terrorystycznych, a także szkolenia wybranych aspektów medycyny ratunkowej, tropikalnej i medycyny podróży.” Komentuje Maciej Góralski, CEO Vasco Electronics, a także doświadczony ratownik medyczny i lider zespołu PMM Vasco Emergency Team.

Czym jest PMM Vasco Emergency Team?

Jest to zespół szybkiego reagowania, którego celem jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych w miejscach, gdzie władze nie są w stanie szybko podjąć akcji.

PMM Vasco Emergency Team będzie się składał z profesjonalnie wyszkolonych ratowników. Będą oni mieli dostęp do własnego sprzętu i zaopatrzenia. Personel będzie szkolony zarówno w kwestiach medycznych, jak i niemedycznych. Ma to zapewnić odpowiedni rozwój umiejętności potrzebnych do pracy w PMM Vasco Emergency Team.

Co więcej, PMM Vasco Emergency Team będzie też działał zgodnie z dyrektywami Światowej Organizacji Zdrowia.

Główny cel Zespołu

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Zespół zapewni pomoc medyczną ofiarom klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych w ciągu 24-48 godzin od ich wystąpienia.

PMM Vasco Emergency Team będzie przede wszystkim skupiony na pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Jest to jednak zaledwie pierwszy krok na drodze do wypełnienia misji Zespołu. Jeszcze w tym roku wyjedzie on na akcje humanitarne do Tanzanii i irackiego Kurdystanu. W planach są też wyjazdy do Kenii i Senegalu.

Poza dotarciem do miejsc zagrożenia, zespół PMM Vasco Emergency będzie realizował cele długoterminowe, aby lepiej wpływać na otaczający nas świat.

Działanie zespołu

Wspólnie z Polską Misją Medyczną dążymy do zachowania otwartych umysłów i serc oraz do ciągłego znajdowania nowych sposobów niesienia pomocy. To właśnie dlatego powołaliśmy PMM Vasco Emergency Team. Chcemy, aby nasza misja poniosła się jeszcze dalej.

Szkolenia Zespołu będą współfinansowane przez nas, Vasco Electronics. Chcemy mieć pewność, że członkowie PMM Vasco Emergency Team są w pełni gotowi, aby sprostać codziennym wyzwaniom. Polska Misja Medyczna wniesie do Zespołu swoje wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu będzie on mógł jak najlepiej przygotować się do swoich misji.

Poza wymienionymi wcześniej celami Zespół będzie miał możliwość zmieniania naszego Świata na lepsze. Swoim doświadczeniem podzielą się z lokalnymi władzami medycznymi i pomogą im w wykonywaniu swoich obowiązków.

Naszym celem jest stworzenie Zespołu, który składa się z pozytywnych, zmotywowanych i otwartych ludzi, którzy chcą pomagać innym. Głęboko wierzymy, że razem możemy zmienić świat.