Powołanie PMM Vasco Emergency Team

Polska Misja Medyczna oraz Vasco Electronics połączyły swoje siły i po 3 miesiącach intensywnych przygotowań, powołują zespół ratunkowy szybkiego reagowania. Jego misją jest niesienie pomocy medycznej ludziom na całym świecie w ciągu 24-48 godzin od wystąpienia klęski żywiołowej lub kryzysu humanitarnego.

Obie organizacje łączy misja pomagania ludziom — PMM od 23 lat niesie medyczne wsparcie na całym świecie, podczas gdy misją Vasco Electronics jest ułatwiać międzyludzką komunikację oraz łamać bariery językowe. Ponadto CEO, Maciej Góralski, to również ratownik medyczny, któremu szczególnie bliska jest kwestia pomocy najbardziej potrzebującym. Tak właśnie narodziła się inicjatywa stworzenia zespołu.

"Vasco Electronics będzie wspierać projekt budowy nowego zespołu medycznego w zakresie organizacji i planowaniu akcji ratowniczych, zakupu oraz przechowywania sprzętu i leków, finansowania akcji wyjazdowych, promocji działań w kraju i za granicą, planowania i realizacji akcji fundraisingowych na rzecz zespołu, a przede wszystkim finansowania szkoleń — zarówno w ramach doskonalenia zawodowego, jak i dotyczących zasad bezpieczeństwa misji, zagrożeń biologicznych, terrorystycznych, a także wybranych aspektów medycyny ratunkowej, tropikalnej i medycyny podróży", mówi Maciej Góralski, CEO Vasco Electronics, ratownik medyczny i jednocześnie Lider Zespołu Ratowniczego.

Misja Zespołu

Po intensywnych przygotowaniach rusza rekrutacja do PMM Vasco Emergency Team. Głównym jego zadaniem będzie dotarcie przede wszystkim w miejsca dotknięte klęskami żywiołowymi oraz kryzysami humanitarnymi. Aby świadczyć jak najlepszą pomoc, PMM Vasco Emergency Team będzie się składał z profesjonalnie wyszkolonej kadry medycznej z dostępem do własnego zaplecza sprzętowego i logistycznego. Praca Zespołu będzie podlegała dyrektywom Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto członkowie Emergency Team będą mieli zapewniony dostęp do szkoleń, zarówno medycznych jak i niemedycznych, podnoszących stale ich kompetencje.

Jak działamy

Chcemy nieść pomoc wszędzie tam, gdzie lokalne służby medyczne nie są w stanie zareagować szybko i skutecznie. Docieramy w miejsca dotknięte kataklizmami i katastrofami humanitarnymi w ciągu 24-48 godzin od zdarzenia.

Ze względu na sytuację, pierwszym zadaniem zespołu będzie pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Jednak to tylko pierwszy krok naszej misji! Już w ciągu tego roku planujemy wyjazd do Afryki z pomocą humanitarną. Docelowo razem z nami będziesz docierał z pomocą do obozów dla uchodźców oraz brał udział w akcjach ratowniczych.

Oprócz szybkiego reagowania w nagłych sytuacjach PMM Vasco Team będzie brać udział w dalekosiężnych projektach humanitarnych, które mogą mieć wpływ na sytuację w wielu krajach na świecie.

O zespole

Polska Misja Medyczna i Vasco Electronics to organizacje, gdzie liczy się coś więcej niż praca — to też pasja do wykonywanego zawodu, otwartość i chęć pomocy ludziom.

Tak pojawiła się inicjatywa stworzenia PMM Vasco Emergency Team, którego misją jest niesienie szybkiej pomocy ludziom na całym świecie, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.

Na każdym etapie istnienia Zespołu, Polska Misja Medyczna będzie służyć swoim doświadczeniem, aby kadra mogła pełnić obowiązki jak najlepiej i zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Natomiast w Vasco Electronics zobowiązujemy się do finansowania szkoleń zespołu, aby był on w stanie zawsze nieść pomoc najwyższej jakości.

Zespół ma za zadanie połączyć ludzi pełnych energii, o otwartych sercach i głowach, z misją łagodzenia ludzkiego cierpienia. Jesteśmy pełni nadziei, że nasze działania mogą mieć realny wpływ na nasze otoczenie.